Portfolio > Miscellaneous

Shibori Strip Weaving #2 (from Design Shibori Exhibit Catalog, Paris, France)
Shibori Strip Weaving #2 (from Design Shibori Exhibit Catalog, Paris, France)
rayon, indigo, polyester thread
116"H X 49"W
2008

Photo courtesy of Design Shibori Exhibit